Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Mitting 3/2/2012

Mitting kỉ niệm 82 năm ngày thành lập

Đảng cộng sản Việt Nam


Ngày 03/02/2012 tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình tổ chức lễ mít tinh 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2012) với sự hiện diện của đ/c Hồ Thị Kim Thoa- Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú năm 2011 của Trung tâm. 


 Đ/c Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại biểu lễ
 Đ/c Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công Đoàn trao danh sách
 Đoàn viên ưu tú năm 2011 để giới thiệu cho Đảng

 Đc Nguyễn Anh trường - Bí thư Chi đoàn trao danh sách
 Đoàn viên ưu tú cho Bí thư Chi Bộ

Trong không khí trang trọng của buổi lễ  đ/c Hồ Thị Kim Thoa đã ôn lại truyền thống 81 năm vẻ vang và tự hào của Đảng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên con đường đổi mới đất nước, đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hoá của nhân loại, sự hy sinh chiến đấu, lao động quên mình của toàn dân dưới ngọn cờ vinh quan của Đảng. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét