Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Báo cáo chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp nơi công sở"

Nhằm trang bị cho cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình những kiến thức và kỹ năng giao tiếp, ứng xử để giúp cán bộ, công chức giao tiếp tự tin, lắng nghe, hồi đáp một cách hiệu quả; vận dụng tốt một số quy luật tư duy để giải quyết công việc và xung đột nơi công sở, góp phần nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình mời thạc sĩ tâm lý Nguyễn Chua tới báo cáo chuyên đề “KỸ NĂNG GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ” thu hút được tất cả CNVC của Trung tâm tham gia. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét