Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Đại hội Chi Bộ

 ĐẠI HỘI CHI BỘ

Đại hội chi bộ Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đại hội từng đảng viên đã thể hiện hết vai trò và trách nhiệm của mình, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị trong nhiệm kỳ 2010 -2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thành ủy tặng cờ thi đua trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm và năm 2014 Chi bộ được Thành ủy tặng cờ thi đua trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020 Chi bộ cũng đã bầu được cấp ủy mới tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét