Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Hội thi tháng công nhânHội thi
Báo tường – Thi tay nghề
Tháng công nhân


Thực hiện kế hoạch số: 03/ KH – CĐS ngày 16 tháng 03 năm 2015 của ban thường vụ Công Đoàn sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hoạt động Tháng Công nhân lần 7 năm 2015 với chủ đề “ Vì việc làm, đời sống công nhân, viên chức, lao động – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” , Ban chấp hành Công Đoàn Trung tâm NDBTTE Tam Bình đã tổ chức hội thi báo tường và thi tay nghề vào sáng ngày 20/05/2015.
Hội thi nhằm tuyên truyền, củng cố, nâng cao niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử, tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, tăng cường chăm lo cho đời sống tinh thần của Đoàn viên Công Đoàn.
8 đội thi từ 8 tổ công tác đã có được các phần thi thật xuất sắc.
Sau đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét