Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Mitting 1.12Mitting, hội thi hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1.12
Sáng 1.12, tại Hội trường Trung tâm Tam Bình, Công Đoàn phối kết hợp với Trung tâm tổ chức hoạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1.12)
Với chủ đề mitting “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, các hoạt động chủ yếu hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS tập trung vào cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nhằm truyền thông, vận động thay đổi hành vi, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; đồng thời tư vấn cho người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, giúp người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế...
Sau buổi mitting là hội thi hái hoa dân chủ, hội thi năng khiếu về chủ đề tìm hiểu, phòng chống HIV/AIDS nhằm tạo phong trào rầm rộ và sâu rộng, kêu gọi mọi người chung tay tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét