Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Miiting văn nghệ

MITTING-HỘI THI VĂN NGHỆ 2016
Thiết thực mừng ngày kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016);126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV,  lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, tăng cường chăm lo cho đời sống tinh thần của Đoàn viên Công Đoàn. Tại Hội trường Trung tâm NDBTTE Tam Bình đã diễn ra Lễ mitting và hội thi văn nghệ hết sức vui tươi, sôi nổi với sự tham gia của tất cả Đoàn viên Công Đoàn Trung tâm.
Cuộc thi được tổ chức nhằm ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Giúp mỗi người CBCNVC –LĐ trân trọng và biết ơn những đóng góp và hi sinh to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
Công tác chuẩn bị tổ chức tốt, nội dung đa dạng phong phú đã tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi cho Đoàn viên công đoàn. Các giải thưởng ở các nội dung múa và tốp ca đã biểu dương, động viên tinh thần đoàn kết cố gắng trong công tác cũng như trong phong trào của Đoàn viên Công Đoàn, đồng thời tạo điều kiện để Đoàn viên Công Đoàn có dịp vui chơi cùng nhau, qua đó giáo dục, rèn luyện tinh thần tập thể, văn thể mỹ cho Đoàn viên Công Đoàn.
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét